43time - Wycieczki, Hotele, Bilety lotnicze, Bilety autokarowe, Ubezpieczenia, Samochody, Promy

Informacje i rezerwacja

Blog 43time

Pośrednictwo wizowe

Data publikacji: 08-01-2015

POŚREDNICTWO WIZOWE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH:

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku DS-160:

 1. paszport najlepiej ważny min 6 miesiecy od daty powrotu z USA,
 2. zdjęcie wizowe na płycie i wydrukowane 5x5 cm
 3. adres do USA i numer telefonu do osoby w Stanach,
 4. dane teleadresowe, DANE RODZICÓW (imię nazwisko, data urodzenia, nazwisko panieńskie matki), dane małżonka
 5. dane pracy, szkoły (zaświadczenie z pracy, ze szkoły),
 6. Potwierdzenie zapłaty za wizę - aktualny druk do zapłaty należy odebrać w biurze.

Dokumenty do wizy:

 • Ważny paszport  

Paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.

Jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, mogą Państwo nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami - starym z ważną wizą oraz nowym.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską i USA paszporty tych krajów będą honorowane obustronnie jeszcze przez sześć miesięcy od daty upływu ich ważności.

Uwaga: Zgodnie z polskim prawem, polskie paszporty tracą ważność po upływie 60 dni od prawnej zmiany nazwiska z powodu, na przykład małżeństwa, rozwodu lub innych osobistych okoliczności. Ambasada amerykańska nie może umieścić wizy w nieważnym paszporcie. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o wizę jest przedłożenie ważnego paszportu podczas rozmowy z konsulem.

 •  Dowód wniesienia opłaty 

Informacje o aktualnej kwocie i szczegóły dotyczące płatności znajdują się na stronie Dokonanie opłaty wizowej.

 • Ważna wiza amerykańska 

Osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie ( w tym ważne wizy w starym paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem.

W celu ochrony tożsamości utratę paszportu z ważną wizą amerykańską należy niezwłocznie zgłosić do konsulatu amerykańskiego drogą mailową (kliknij ikonkę).  Należy podać nazwisko, imię, datę urodzenia, numer utraconego paszportu, datę wydania wizy oraz swój numer telefonu.

 • Inne dokumenty

Wniosek wizowy oraz rozmowa z konsulem zostały tak pomyślane, by za ich pośrednictwem uzyskać wszelkie niezbędne informacje o osobie ubiegającej się o wizę. Możliwe jest przedstawienie dodatkowych dokumentów uzupełniających wniosek. Jednakże konsul może uznać zapoznanie się z nimi za zbyteczne, jeśli w jego przekonaniu nie wniosą one istotnych informacji dla rozpatrzenia sprawy.

 • Dokumenty sądowe i policyjne

Osoby, które były aresztowane lub skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub przestępstwo, podczas rozmowy z konsulem muszą przedstawić aktualne „zaświadczenie o niekaralności” oraz przetłumaczony na język angielskiwyrok sądu lub decyzję prokuratury. Jeżeli osoba była aresztowana w Polsce, powinna ona otrzymać „zaświadczenie o niekaralności” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Jeżeli osoba była aresztowana poza Polską, „zaświadczenie o niekaralności” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury muszą być wydane przez uprawnione organy kraju na terytorium którego nastąpiło aresztowanie lub skazanie.

Paszporty zwracane są kurierem. Opłata to 24pln za 1 paszport.

OPŁATA WIZOWA 160 USD OK. 640PLN

 

 

POŚREDNICTWO WIZOWE DO ROSJI:

Najbardziej opłacalna i łatwa w otrzymaniu jest wiza turystyczna 1 krotnego badz wielokrotnego przekroczenia na 30 dni.

Potrzebne dokumenty:

 • Paszport ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży
 • Wypełniony wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
 • 1 x zdjęcie paszportowe (aktualne - maks. 6-miesięczne) Zdjęcia  do wniosku wizowego.  Zdjęcia te określane są, jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych cechach biometrycznych twarzy.  Cechy zdjęcia: Rozmiary: 35×45 mm , Tło: jednolite, jasne ,Forma: na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami . W kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie (KL min. 30 000 EUR obejmująca ŚWIAT) na okres ważności wizy. Ubezpieczenie możesz wykupić w kolejnym kroku.
 • Rezerwacje hotelowe w planowanych miejscach pobytu na cały okres ważności wizy

Wyrobienie wizy turystycznej do Rosji trwa około 7 dni roboczych od chwili otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli wyjazd jest pilny, można się starać o wyrobienie wizy turystycznej do Rosji w trybie ekspresowym (około 5 dni roboczych), ale wtedy należy dodatkowo przedstawić rezerwację biletów lotniczych oraz podanie do Konsula z prośbą o wydanie wizy w trybie przyśpieszonym. 

Koszty uzyskania wizy turystycznej to koszt ok. 460,80 pln.

W tej kategorii:

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję