43time - Wycieczki, Hotele, Bilety lotnicze, Bilety autokarowe, Ubezpieczenia, Samochody, Promy

Informacje i rezerwacja

Blog 43time

Dzień Kobiet w biurze 43time

Data publikacji: 02-03-2018
KONKURS NA DZIEŃ KOBIET

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie naszego biura.

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet ogłaszamy konkurs do wygrania zestaw kosmetyków Indigo lub manicure hybrydowy w salonie Nailla  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest „lubienie” fanpage’a biura podróży 43time oraz Nailla, polubienie postu konkursowego oraz napisanie w 2 zdaniach dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać.

Regulamin konkursu "Dzień kobiet z biurem podróży 43time"

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Zasady Konkursu, (zwane dalej „Zasadami”), określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie: "Dzień kobiet z biurem podróży 43time" (zwanym dalej Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest 43time Joanna Haliniak, zwany dalej Organizatorem.

3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

4. Konkurs organizowany jest za pomocą graficznej wiadomości z informacją, udostępnionego na fanpage'u: https://www.facebook.com/43time/

§2. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa.

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają zdolności do czynności prawnych.

2. Konkurs trwa od 02.03. do 07.03.2018 r.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest „lubienie” fanpage’a biura podróży 43time, polubienie postu dotyczącego konkursu oraz napisanie w 2 zdaniach dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać.  8 marca wybierzemy osobę, której komentarz nam się najbardziej spodoba.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród. Ustalenie zasad oraz wysokości nagród dodatkowych leżą wyłącznie w gestii Organizatora.

6. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Facebook https://www.facebook.com/43time/ najpóźniej do 09.03.2018 r.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura 43time.

§3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków do pielęgnacji dłoni firmy Indigo lub manicure w salonie Nailla ul. Władysława Orkana 12A 34-400 Nowy Targ.

2. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres zwycięzcy lub będą do odbioru w salonie Nailla w Nowym Targu.

3. Otrzymane Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.

4. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

5. Dodatkowe informacje o Nagrodzie oraz sposobie wysyłki pod adresem email: biuro@43time.pl

6. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w informacji o wynikach konkursu.

7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą wiadomości wysłanej na serwisie Facebook.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Jury, powołane przez Organizatora.

4. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych.

5. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie działań, mających na celu naruszenie niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takich zgłoszeń. Taką decyzję Jury może podjąć po przeanalizowaniu adresów IP, z których wykonane zostały nieprawidłowe działania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści dodanych przez Użytkownika, jeśli będą sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, a także z dobrymi obyczajami. Usunięte mogą zostać treści wulgarne i obraźliwe, o charakterze pornograficznym, naruszające prawa osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, religię, język, nawołujące do przemocy, zawierające adresy e-mail.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

 

Zapraszamy do zabawy :)

 

Regulamin konkursu "Dzień kobiet z biurem podróży 43time"

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Zasady Konkursu, (zwane dalej „Zasadami”), określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie: "Dzień kobiet z biurem podróży 43time" (zwanym dalej Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest 43time Joanna Haliniak, zwany dalej Organizatorem.

3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

4. Konkurs organizowany jest za pomocą graficznej wiadomości z informacją, udostępnionego na fanpage'u: https://www.facebook.com/43time/

§2. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa.

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają zdolności do czynności prawnych.

2. Konkurs trwa od 02.03. do 07.03.2018 r.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest „lubienie” fanpage’a biura podróży 43time, polubienie postu dotyczącego konkursu oraz napisanie w 2 zdaniach dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać.  8 marca wybierzemy osobę, której komentarz nam się najbardziej spodoba.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród. Ustalenie zasad oraz wysokości nagród dodatkowych leżą wyłącznie w gestii Organizatora.

6. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Facebook https://www.facebook.com/43time/ najpóźniej do 09.03.2018 r.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura 43time.

§3. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków do pielęgnacji dłoni firmy Indigo lub manicure w salonie Nailla ul. Władysława Orkana 12A 34-400 Nowy Targ.

2. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres zwycięzcy lub będą do odbioru w salonie Nailla w Nowym Targu.

3. Otrzymane Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.

4. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

5. Dodatkowe informacje o Nagrodzie oraz sposobie wysyłki pod adresem email: biuro@43time.pl

6. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w informacji o wynikach konkursu.

7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą wiadomości wysłanej na serwisie Facebook.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Jury, powołane przez Organizatora.

4. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych.

5. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie działań, mających na celu naruszenie niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takich zgłoszeń. Taką decyzję Jury może podjąć po przeanalizowaniu adresów IP, z których wykonane zostały nieprawidłowe działania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści dodanych przez Użytkownika, jeśli będą sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, a także z dobrymi obyczajami. Usunięte mogą zostać treści wulgarne i obraźliwe, o charakterze pornograficznym, naruszające prawa osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, religię, język, nawołujące do przemocy, zawierające adresy e-mail.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

 

W tej kategorii:

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję